Skip to main content
De beste premie
Goede voorwaarden
Persoonlijk advies

Service en Contact

Contact

Voor het melden van een schade, informatie over particuliere en zakelijke verzekeringen of voor advies over financiële zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

De Hakenberg
Hanzepoort 25
7575DB Oldenzaal

Postbus 314
7570AH Oldenzaal

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur

  Contactformulier

  Schade melden

  Schade is natuurlijk vervelend. Om je in dit geval zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we onderstaande mogelijkheden voor het melden van schade:
  Autoruitschade

  U kunt uw ruit door elk erkend schadeherstelbedrijf laten herstellen. Zie hieronder voor enkele gespecialiseerde bedrijven:

  Mobiel schade melden

  Via de website van Mobiel Schade Melden kunt u uw autoschade snel en makkelijk doorgeven.

  Er is ook een Mobiel Schade Melden app in de appstore:
  Mobiel schademelden via iOS
  Mobiel schademelden via Android

  Schade schriftelijk melden

  U kunt hieronder schadeformulieren downloaden en uitprinten.

  Tip: Meld je schade online! Wij adviseren je een schade altijd via het online schadeformulier te melden zodat deze zo snel mogelijk wordt afgewikkeld.

  Het adres waar je het, volledig ingevulde en ondertekende, formulier naar toe kunt sturen is:

  De Hakenberg
  t.a.v. afd. Schade
  Postbus 314
  7570 AH Oldenzaal

  Zakelijke schade

  Zakelijke schade?

  Neem dan contact op onze afdeling schade. Heb je al een schade gemeld, vermeld dan ook altijd je dossiernummer.

  E-mail: schade@hakenberg.nl
  Telefoon: 0541-57 11 11 (optie 2) (rechtstreeks bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00)

  Buiten kantooruren?

  Buiten reguliere kantooruren en in geval van spoed, kan gebeld worden met Lengkeek 0800-53645335. De dienstdoende (eigen) alarmcoördinator neemt de gegevens op en naar gelang de aard van de zaak wordt via de coördinator een expert opgeroepen en ingeschakeld.

  Telefoon: 0800-53645335


  Heb je een vraag over schade?

  Neem dan contact op onze afdeling schade. Heb je al een schade gemeld, vermeld dan ook altijd je dossiernummer.

  E-mail: schade@hakenberg.nl
  Telefoon: +31(0)88 7373 190 (optie 2) (rechtstreeks bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00)


  Alarmcentrale reisverzekering

  Sta je met pech langs de weg? Of zit je in een noodsituatie in het buitenland?
  Bel dan het noodnummer van je reisverzekering.

  Noodnummers alarmcentrales
  Verzekeraar Alarmcentrale In het buitenland In Nederland
  AEGON Aegon Alarmcentrale +31 88 344 00 00
  Allianz Global Assistance Allianz Global Assistance Alarmcentrale +31 20 592 92 92
  Allianz Nederland Allianz Nederland Hulpdienst +31 10 454 11 11
  DAK EuroCross International BV +31 71 364 18 49
  De Europeesche Europeesche Hulplijn +31 20 65 15 777
  De Goudse De Goudse Alarmcentrale +31 71 568 18 90
  Menzis Menzis Alarmcentrale +31 317 45 55 55
  Nationale-Nederlanden TravelCare Alarmcentrale +31 70 314 75 75
  REAAL SOS International +31 20 651 58 55
  Unigarant ANWB Alarmcentrale +31 70 314 14 14 +31 88 269 28 88

  Downloads

  Klachten

  Wanneer je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, horen we dat graag. Je mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om je te helpen. En dat we altijd proberen een passende oplossing te bieden.
  Wanneer is er sprake van een klacht?

  Er is sprake van een klacht indien de indiener (een verzekerde of derde) aangeeft:

  • Het oneens te zijn met de behandeling van zijn (aanvraag voor een) verzekeringscontract en/of schade, echter met dien verstande dat zijn onvrede uitstijgt boven de gebruikelijke verzekeringstechnische discussie;
  • Onvolledig of onjuist geïnformeerd te zijn;
  • Niet correct behandeld te zijn

  Er kunnen op verschillende wijzen klachten worden ontvangen:

  1. Gericht aan de directie
  2. Via het Klachteninstituut
  3. Direct op de afdeling
  4. Telefonisch op het directiesecretariaat/ bij de directie
  5. Telefonisch op de afdeling
  Hoe wordt uw klacht afgehandeld?
  1. Klachten gericht aan de directie
   • De klacht wordt ontvangen op het directiesecretariaat
   • Het directiesecretariaat stuurt een ontvangstbevestiging
   • De klacht wordt ingeschreven in een register
   • Het origineel wordt doorgezonden naar de verantwoordelijke persoon en een kopie gaat ter informatie naar de directie
   • De verantwoordelijke persoon behandelt de klacht binnen twee weken (10 werkdagen) en geeft de stand van zaken door aan het secretariaat
   • Op de betreffende afdeling wordt een dossier bijgehouden. (Na afhandeling van de klacht, dient het dossier te worden opgeborgen op het secretariaat)
   • Het secretariaat houdt de follow up in de gaten
   • Het overzicht zal regelmatig aan de directie worden verspreid
  2. Klachten via het Klachteninstituut (Ombudsman Schade en Raad van Toezicht)
   • Afhandeling gelijk aan klachten aan directie.
   • De reactie aan de Ombudsman en/of RvT dient binnen 2 weken verzonden te zijn. De eventuele betrokken volmachtmaatschappij wordt omgaand ingelicht.
   • Brieven aan de Ombudsman / RvT dienen door een directielid ondertekend te zijn.
  3. Klachten ontvangen op de afdeling
   • Door de verantwoordelijke van de betreffende afdeling wordt de klacht afgehandeld en stelt het secretariaat hiervan op de hoogte. Het secretariaat houdt de follow up in de gaten.
  4. Telefonisch op het directiesecretariaat / bij de directie
   • Het secretariaat registreert deze klachten in het register. De klacht wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon die de klacht afhandelt en de stand van zaken doorgeeft aan het secretariaat. Het secretariaat houdt de follow up in de gaten.
  5. Telefonisch op de afdeling

  Deze klachten worden door middel van een kopie van het klachtenregistratieformulier doorgegeven aan het secretariaat.

  Hoe kan ik mijn klacht indienen?

  Download hier het klachtenformulier:

  Dit formulier kunt u scannen en mailen naar: info@hakenberg.nl

  Of opsturen naar:

  De Hakenberg Assurantiën
  Antwoordnummer 1017 (postzegel niet nodig)
  7570 VD OLDENZAAL