Skip to main content
De beste premie
Goede voorwaarden
Persoonlijk advies

Over ons

Onze geschiedenis

De Hakenberg is opgericht in 1980. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een middelgroot onafhankelijk intermediair dat landelijk zowel zakelijke als particuliere klanten bedient met verzekeringen. Wij zijn gevestigd aan de Hanzepoort 25 te Oldenzaal. Vanuit deze vestiging adviseren en bemiddelen wij op het gebied van schadeverzekeringen en collectiviteiten.

Mandatis

Voor verschillende verzekerings- en financieringsmaatschappijen werken wij middels verleende volmachten. Deze volmachten zijn verleend aan ons volmachtbedrijf Mandatis BV. Mandatis BV is gevolmachtigde van een aantal gerenommeerde binnen- en buitenlandse maatschappijen en Lloyd’s approved coverholder. In deze hoedanigheid heeft Mandatis BV verregaande bevoegdheden om verzekeringen te accepteren, polissen op te maken, schaden te behandelen en producten te ontwikkelen voor zowel het particuliere als het zakelijke segment. In de bemiddeling en het advies nemen we Mandatis BV mee in het marktvergelijk. Gezien alle voordelen heeft zij een preferente positie.

Wat is onze visie?

De betrouwbare partner voor het beschermen van uw financiële risico’s. De Hakenberg ontleent haar bestaansrecht aan het adviseren en distribueren van financiële diensten en het in kaart brengen van financiële risico’s voor de particuliere en zakelijke klanten, op een sociaal economisch en milieu verantwoorde wijze.

Waar komt onze naam vandaan?

Hakenberg is een voormalig landgoed in de driehoek Oldenzaal, De Lutte, Denekamp. het natuurgebied bestaat uit bos, grasland, graanakkers en enkele boerderijen. Het eiken- en beukenbos beslaan ongeveer de helft van het gebied.

Vergunningen

Onze vergunningen

  • Kamer van Koophandel: 08113914
  • Autoriteit Financiële Markten: 12014953
  • KiFiD Klachteninstituut: 300.0100.10
  • College Bescherming Persoonsgegevens: M1338487

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De belangen van onze klanten staan in onze dienstverlening centraal. Het beloningsbeleid dient dat te stimuleren en te ondersteunen Om dit te realiseren is van belang dat ons beloningsbeleid zodanig is ingericht dat het bijdraagt aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers, zodat we onze klanten goed kunnen bedienen.

Wij zorgen voor een beheerst beloningsbeleid zodat onze medewerkers geen (foutieve) prikkels ervaren die het klantbelang op enigerlei wijze kan schaden. Daarom ontvangen onze medewerkers een vast marktconform salaris wat niet afhankelijk is van het aantal of soort financiële producten die onze medewerker(s) adviseren. Komt het vaste salaris in aanmerking voor een verhoging, dan geldt daarvoor ook dat deze niet afhankelijk is van het aantal of soort geadviseerde producten.

Toekennen van beloningen

Het uitgangspunt van de vaste beloning is een combinatie van relevante werkervaring, werk- en denkniveau, en (organisatorische) verantwoordelijkheden die de betreffende medewerker heeft. De vaste beloning van medewerkers wordt toegekend op basis van een vooraf vastgesteld functieprofiel, opleidingsniveau, competenties en het aantal jaren relevante werkervaring.

Minstens eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de leidinggevende en de medewerker over het functioneren. Hier worden eerder gemaakte afspraken geëvalueerd. Dit gaat zowel over vakinhoudelijke- als persoonlijke doelstellingen / afspraken. Dit functioneringsgesprek vormt het uitgangspunt voor toekenning van een mogelijke salarisverhoging.

Het beloningspakket wordt bij indiensttreding vastgesteld en bestaat uit meerdere elementen. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn een basissalaris (vaste beloning per maand), vakantiegeld (8%), vakantiedagen, en een reiskostenvergoeding (0.19 cent per km). Daarnaast bestaat het beloningspakket uit een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, auto v.d. zaak en een telefoon, afhankelijk van de te bekleden functie.

Wettelijk kader

Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten die er op toeziet dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Op grond van artikel 1:120 Wet financieel toezicht dient expliciet te worden vermeld hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. Beide komen binnen onze onderneming niet voor.

Werken bij de Hakenberg

Openstaande vacatures

Werken bij de Hakenberg

Op zoek naar werk?

Bekijk onze vacatures op de website van de Nyenborgh Group en solliciteer direct!