Skip to main content

Voor uw personeel

De kern van uw bedrijf wordt gevormd door uw personeel. Zij zijn de ambassadeurs van uw organisatie en verdienen een goede bescherming door u als werkgever. Heeft u al een optimale verzuimverzekering? De beste oplossing bij arbeidsongeschiktheid? Een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering? Onze adviseur helpt u graag met een personeelspakket op maat.

De beste premie
Goede voorwaarden
Persoonlijk advies
Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Als werkgever draagt u twee jaar lang het financiële risico ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers. Wordt een werknemer ziek, dan moet u tenminste 70% van het loon doorbetalen. Echter, in de meeste gevallen is in een CAO of een arbeidsovereenkomst geregeld dat u dit bedrag moet aanvullen tot 100% van het salaris, zonder maximum.

U kunt zich tegen deze kosten verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. Met de juiste verzuimverzekering kunt u de financiële gevolgen van langdurige ziekte van uw medewerkers onder controle houden.

De verzuimverzekering dekt de kosten van het ziekteverzuim in de eerste 104 weken, oftewel de eerste twee jaar.

WGA Eigen risico

WGA Eigen risico

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is hersteld, dan is hij deels arbeidsongeschikt. Uw werknemer ontvangt dan een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt betaald van de gedifferentieerde WGA-premie die u aan de Belastingdienst en/of UWV betaalt.

U kunt de WGA-uitkering op twee manieren verzekeren:

  • 1. Via de Belastingdienst en/of UWV
  • 2. Door eigenrisicodrager te worden en dit risico te verzekeren bij een verzekeraar

Waarom WGA-Eigen Risicodrager worden?

Is het risico dat uw medewerkers beroep doen op een WGA-uitkering laag? Dan kunt u als werkgever ervoor kiezen WGA-Eigen Risicodrager te worden. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan het UWV, maar aan de Hakenberg. Deze premie is meestal lager dan de premie die u aan het UWV betaalt. Een ander voordeel is dat de premie niet direct stijgt wanneer een werknemer recht heeft op een uitkering. Bij het UWV is dit wel het geval.

WGA Hiaat verzekering

WGA Hiaat verzekering

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dan heeft hij mogelijk recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering vervangt deels het oude inkomen van uw medewerker. Maar de uitkering is wel lager dan het oorspronkelijke salaris. Uw medewerker kan er dus flink op achteruit gaan.

Als u uw personeel de mogelijkheid biedt om een (collectieve) WGA-hiaatverzekering af te sluiten dan lopen uw medewerkers dit risico niet. Ze krijgen dan aanvulling op de WGA-uitkering.

Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering

U als werkgever kunt ervoor kiezen uw medewerkers een collectieve zorgverzekering aan te bieden.

De Hakenberg maakt in overleg met u en de Menzis afspraken m.b.t. een collectieve zorgverzekering voor uw bedrijf.

Alle medewerkers kunnen zich dan met korting verzekeren bij Menzis. Gezinsleden van uw werknemer kunnen zich ook meeverzekeren op deze collectieve polis. Zo is uw medewerker, maar ook zijn gezin verzekerd van goede zorg tegen een scherpe premie.

Persoonlijk advies voor uw situatie?