De Hakenberg Assurantiën

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt dan kan dit grote financiële gevolgen voor u hebben. Als u zelfstandig ondernemer bent, dan moet u zelf een terugval in uw inkomen opvangen. Het is dan ook nog maar de vraag of uw bedrijf kan blijven bestaan. Daarom is het belangrijk een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering, bijvoorbeeld maandelijks, die u krijgt tot u de gerechtigde AOW-leeftijd heeft bereikt.