De Hakenberg Assurantiën

WGA Hiaat Verzekering

WGA Hiaat Verzekering

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dan heeft hij mogelijk recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering vervangt deels het oude inkomen van uw medewerker. Maar de uitkering is wel lager dan het oorspronkelijke salaris. Uw medewerker kan er dus flink op achteruit gaan.

Als u uw personeel de mogelijkheid biedt om een (collectieve) WGA-hiaatverzekering af te sluiten dan lopen uw medewerkers dit risico niet. Ze krijgen dan aanvulling op de WGA-uitkering.