De Hakenberg Assurantiën

WGA Eigen Risico Verzekering

WGA Eigen Risico Verzekering

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is hersteld, dan is hij deels arbeidsongeschikt. Uw werknemer ontvangt dan een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt betaald van de gedifferentieerde WGA-premie die u aan de Belastingdienst en/of UWV betaalt.

U kunt de WGA-uitkering op twee manieren verzekeren:
1. Via de Belastingdienst en/of UWV
2. Door eigenrisicodrager te worden en dit risico te verzekeren bij een verzekeraar

Waarom WGA-Eigen Risicodrager worden?
Is het risico dat uw medewerkers beroep doen op een WGA-uitkering laag? Dan kunt u als werkgever ervoor kiezen WGA-Eigen Risicodrager te worden. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan het UWV, maar aan de Hakenberg.
Deze premie is meestal lager dan de premie die u aan het UWV betaalt. Een ander voordeel is dat de premie niet direct stijgt wanneer een werknemer recht heeft op een uitkering. Bij het UWV is dit wel het geval.