De Hakenberg Assurantiën

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Als werkgever draagt u twee jaar lang het financiële risico ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers. Wordt een werknemer ziek, dan moet u tenminste 70% van het loon doorbetalen. Echter, in de meeste gevallen is in een CAO of een arbeidsovereenkomst geregeld dat u dit bedrag moet aanvullen tot 100% van het salaris, zonder maximum.

U kunt zich tegen deze kosten verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. Met de juiste verzuimverzekering kunt u de financiële gevolgen van langdurige ziekte van uw medewerkers onder controle houden.

De verzuimverzekering dekt de kosten van het ziekteverzuim in de eerste 104 weken, oftewel de eerste twee jaar.