De Hakenberg Assurantiën

Technische verzekeringen

Technische verzekeringen

Technische verzekeringen zijn voornamelijk bedrijfsmatige verzekeringen. Technische verzekeringen zijn onder andere:

Construction All Risks:
Dit is een tijdelijke (aflopende) verzekering die wordt afgesloten bij de aan- of verbouw van bijvoorbeeld een gebouw.

Machineschadeverzekering:
Dit is een verzekering die uitkeert wanneer van de verzekerde de machine door welke oorzaak dan ook beschadigd raakt.

 • Contruction All Risks (CAR)
  Bij bouwprojecten zijn vaak vele partijen betrokken, zoals opdrachtgevers, architecten, hoofd- en onderaannemers. Bij een onvoorziene schade is het niet altijd duidelijk wie hier verantwoordelijk voor is.

  De CAR-verzekering dekt de materiële schade op- en rond de bouwplaats. Onder de CAR kan gekozen worden voor verschillende modules zoals:

  • schade aan het werk
  • aansprakelijkheid
  • (bestaande) eigendommen van opdrachtgevers
  • hulpmateriaal
  • eigendommen van bouwdirectie en personeel

  Per rubriek geldt een verzekerd bedrag. Het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de (maximale) aanneemsom.

  Een CAR-verzekering kan "aflopend" worden gesloten. Deze geldt dan voor één specifiek bouwproject. Maar zij kan ook "doorlopend" worden gesloten.

 • Met de machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade, ook door een bedieningsfout of eigen gebrek. Indien uw machine stil komt te staan kan dat grote gevolgen hebben voor uw productie en omzet.

  Met een machinebreukverzekering verzekert u zich tegen deze gevolgen.