De Hakenberg Assurantiën

Huisvesting

Huisvesting

Wat voor bedrijf u ook heeft, u zult rekening moeten houden met zaken die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen.

Denk dan bijvoorbeeld aan het stilvallen van machines, het kapot gaan van materieel en andere schade die u kunt oplopen in en om uw bedrijf.

Wij helpen u graag bij het zoeken en samenstellen van een verzekering die écht voor uw onderneming van toepassing is.

 • Door schade aan uw gebouw, inventaris of goederen kan uw bedrijf stil te komen liggen. Uw vaste kosten (salarissen/huur) lopen door terwijl u geen of verminderde inkomsten heeft. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de misgelopen winst en de vaste kosten over een vooraf vastgestelde termijn en stelt de continuïteit van uw bedrijf veilig.

  Een bedrijfsschadeverzekering biedt doorgaans een uitgebreide dekking. Deze kan worden aangevuld met de risico’s van het wegvallen van de stroomvoorziening of het gas alsmede het toeleverancier- afnemersrisico.

 • Ook in uw bedrijf zullen de computer en de elektronica een onmisbare rol spelen. Vallen deze uit dan heeft dat directe gevolgen.

  Met een elektronicaverzekering is de materiële schade aan deze zaken gedekt ongeacht of dit is veroorzaakt door eigen schuld. Tevens zijn de extra kosten door verlies van data en software schade verzekerd.

 • In uw bedrijfspand vinden uw activiteiten plaats. Het is daarom belangrijk deze goed te verzekeren. Een bedrijfsgebouwenverzekering wordt verzekerd op basis van de herbouwwaarde en dekt schade door brand, blikseminslag of storm.

  U kunt echter ook kiezen voor uitgebreidere dekkingen.

  Indien u beschikt over een gehuurd pand kunt u alle verbeteringen welke u hierin heeft aangebracht (het zogenaamde huurdersbelang) verzekeren.

 • Uw inventaris/goederen kunt u verzekeren tegen vooraf afgesproken gevaren.

  Gebruikelijk is een uitgebreide dekking.

  Deze dekking kunt u weer uitbreiden met het risico van koelschade, diefstal van geld en het huurdersbelang.

 • U kunt belast worden de kosten van het opruimen van gevaarlijke stoffen welke nadelige gevolgen van het milieu hebben (ongeacht enige aansprakelijkheid).

  Denk aan bijvoorbeeld weglekkende brandstof, koelvloeistof of schoonmaakmiddel. Of indien door brand asbestdeeltjes zich verspreiden of de bodem wordt verontreinigd door verontreinigd bluswater. Deze kosten kunnen hoog oplopen!

  Onder een milieu schadeverzekering zijn de kosten van sanering verzekerd. Dit kan de sanering van uw eigen locatie zijn maar ook die van uw buren of locaties war u werkzaam bent.

 • In geval van een gedekte gebeurtenis vergoed deze module het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde zaken indien noodzakelijk.