De Hakenberg Assurantiën

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is belangrijk voor iedere ondernemer. Het beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen die kunnen ontstaan wanneer er sprake is van een aansprakelijkheidsschade.

 • U kunt kiezen uit de volgende rubrieken:

  Algemene aansprakelijkheid
  U bent verzekerd tegen zaak en/of letselschade die u of uw medewerkers toebrengen aan anderen.

  Milieuaansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden in verband met een milieu aantasting die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-) werkend proces.

  Werkgeversaansprakelijkheid
  U bent verzekerd tegen schade die een werknemer tijdens het werk lijdt en die het gevolg is van zijn werkzaamheden.

  Productaansprakelijkheid
  Als producent bent u aansprakelijk voor schade die door een gebrek aan uw product wordt veroorzaakt.

  Aansprakelijkheid onroerend goed
  Als eigenaar en/of exploitant van gebouwen bent u verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen en de daaruit voortkomende schade.

  Wegam
  Indien uw werknemers in werktijd en soms zelf daarbuiten betrokken zijn bij een ongeval, dan kunt u als werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De Wegam beschermt u tegen deze schade.

 • Als beoefenaar van een vrij beroep loopt u het risico dat u anderen schade toebrengt. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om uw onderneming te beschermen tegen schadeclaims door beroepsfouten. Zo voorkomt u dat een fout de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt.

  Geeft u bijvoorbeeld een verkeerd advies en lijdt uw klant daardoor financiële schade, dan is dat zogenaamde ‘zuivere vermogensschade’. Zuivere vermogensschade is niet verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven maar wel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook kan een opdrachtgever of branchevereniging een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eisen.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor de gevolgen van slecht beleid of onbehoorlijk bestuur.

  De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen tegen een verkeerde bestuurlijke beslissing. Of u nu directeur of commissaris bent van een bedrijf, of bijvoorbeeld penningmeester van een vereniging of stichting.

  U neemt als bestuurder beslissingen voor uw organisatie. Zo’n beslissing pakt soms verkeerd uit en stelt iemand u aansprakelijk voor schade. Zorg dat u niet aansprakelijk bent met uw privévermogen. Verzeker u met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw aansprakelijkheid als bestuurslid.