De Hakenberg Assurantiën

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Een goede rechtsbijstandverzekering is in deze tijd geen overbodige luxe.

Sluit een rechtsbijstandverzekering bij de Hakenberg af. U bent dan verzekerd van professioneel juridisch advies.

 • De voordelen

  • Direct contact met een jurist
  • Aangepast op uw situatie
  • Verzekerd voor de hele Europese Unie
 • U kunt kiezen uit de volgende modules:

  Module Verkeer (A)
  U heeft o.a. dekking voor:

  • Iemand maakt een verkeersfout waardoor u schade lijdt
  • Iemand maakt een andere fout waardoor u letsel oploopt of uw vervoermiddel wordt beschadigd
  • U maakt een verkeersfout waarvoor u strafrechtelijk wordt vervolgd
  • Uw rijbewijs wordt buiten een strafrechtelijke procedure ingevorderd

  Module Consument & Wonen (B)
  U heeft o.a. dekking voor:

  • Iemand brengt schade toe (pleegt een onrechtmatige daad tegenover u) of dreigt dat te doen.
  • U sluit een consumentenovereenkomst of een overeenkomst over dienstverlening en de ander partij komt de overeenkomst niet (goed) na.
  • U krijgt een geschil over het burenrecht, bijvoorbeeld over bomen die dicht bij uw grond staan.
  • U krijgt een geschil over een erfenis

  Module Inkomen (C)
  U heeft o.a. dekking voor:

  • Een geschil i.v.m. een arbeidsovereenkomst
  • Een geschil dat te maken heeft met uw aanstelling als ambtenaar
  • Een geschil over pensioenaanspraak en pensioenuitkering
  • U wordt verweten dat u uw werkzaamheden in loondienst niet volgens de geldende beroepsregels heeft uitgevoerd.
  • U wordt geconfronteerd met een klacht, een tucht of strafzaak en u wilt zich daartegen verweren.

  Module Fiscaal en Vermogen (D)
  U heeft o.a. dekking voor:

  • Een geschil dat u krijgt over of in verband met vermogensbeheer
  • Een geschil dat u krijgt over een overeenkomst (koop, aanneming van werk, huur, time-sharing)
  • Een geschil dat u krijgt over een aan u opgelegde Belastingaanslag en u wil daartegen in beroep gaan.
 • Wat leest u in deze productwijzer?

  In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico’s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen mee bij de hoogte van de premie? Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? Met deze productwijzer helpen wij u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 • Polisvoorwaarden

  Op deze pagina kunt u de voorwaarden inzien/downloaden die van toepassing zijn op uw polis.