De Hakenberg Assurantiën

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw ‘partner’ niet in financiële problemen komt bij uw overlijden.

Het verzekerde bedrag van uw overlijdensrisicoverzekering stelt De Hakenberg vast op basis van uw totale financiële situatie, uw voorkeuren en wensen. U bent hierdoor niet onder- of oververzekerd.

  • De voordelen

    • Periodiek onderhoud
    • Verzekerd bedrag op maat
    • Vergelijking van voorwaarden
    • Afgestemd op uw situatie
  • U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

    Tijdelijk:
    De verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur. (bijvoorbeeld 30 jaar) Indien de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is de meest voorkomende variant.

    Levenslang:
    Een uitvaartverzekering is meestal. Daarnaast wordt meestal een levenslange overlijdensrisicoverzekering afgesloten om nabestaanden in te kunnen stellen de erfbelasting te kunnen voldoen. Omdat de verzekeraar met zekerheid ooit moet kunnen uitkeren, is de premie voor een levenslange verzekering hoger dan van een tijdelijke.

    Vaste termijn:
    Dit is een tijdelijke verzekering, met het verschil dat de verzekeraar na overlijden pas op de einddatum van de verzekering uitkeert. De premie voor deze variant zal lager zijn dan bij de gewone tijdelijke verzekering.

    Gelijkblijvend of dalend:
    Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk. Het is ook mogelijk de hoogte van het verzekerd bedrag jaarlijks te laten dalen. Dit wordt ook wel lineair dalend genoemd. Of een vast percentage, dit is annuïtair dalend. Een dalende verzekering wordt meestal afgesloten bij een hypotheek. Bijvoorbeeld beide partners werken, maar geen van beide is in staat de hypotheeklasten alleen te kunnen dragen. Een dalende verzekering, deze loopt gelijk met de bijbehorende hypotheek kan dan uitkomst bieden.

  • Wat leest u in deze productwijzer?

    In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico’s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen mee bij de hoogte van de premie? Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? Met deze productwijzer helpen wij u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.